VI Rajd Kadeta

W sobotę 8 października b.r. odbył się już VI Rajd Kadeta organizowany przez Wójta Gminy Odrzywół i Komendanta Liceum Kadetów z Lipin płk. Ryszarda Młodzianowskiego. Uczestniczyło w nim około 40 osób: młodzież wraz z wychowawcami oraz kilkoro uczniów z Publicznego Gimnazjum w Odrzywole.

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz uczniów wyznacza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Są to: 14.10.2016r.,  31.10.2016r., 02.11.2016r., 25.11.2016r., 02.01.2017r., 02.05.2017r., 04.05.2017r., 05.05.2017r. 08.05.2017r.,16.06.2017r.

zap rajd 10 16 e8cb6

JĘZYKI TO NASZA SIŁA

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.

Pożegnanie lata

W dniu 22.09.16 kl. IIIa  wybrała się na pieszy rajd.  Uczniowie postanowili spędzić  ostatni dzień lata, a zarazem pierwszy  dzień jesieni w Łęgonicach Małych. Opiekunami, którzy sprawowali opiekę nad szaloną młodzieżą byli prof. Emilia Bis oraz prof. Zbigniew Niemirski.

Podaj dalej... Drugie życie odpadów

Jak co roku nasza szkoła włączyła się w akcję  Sprzątania Świata, która promowała tym razem recycling czyli "Podaj dalej... Drugie życie odpadów".

Młodzież podzielona na grupy sprzątała teren wokół szkoły, las oraz pobocza dróg dojazdowych. Przeprowadzana akcja była  świetną okazją do rozmów na temat jakże ważnych spraw - segregacji śmieci, recyclingu, konieczności dbania o naszą Planetę Ziemię.

Główne przesłania akcji:

  • promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
  • unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
  • uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!

Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!

uwolnij ksiazke b06fc