Szkoła

Położenie szkoły
Szkoła jest położona w miejscowości Lipiny, z lewej strony drogi Końskie - Drzewica - Nowe Miasto - Warszawa w odległości 4 km od Odrzywołu. Jadąc w kierunku Warszawy, tuż za Odrzywołem w Wysokinie, po prawej stronie drogi, znajduje się zielona…
Historia Szkoły
"Szkoła była wspólną własnością uczniów i nauczycieli, wspólnym domem rodzinnym /?/  Była szkołą życia, szkołą charakterów i szkołą poszanowania pracy i pracującego człowieka, zarazem szkołą najidealniej demokratycznego braterstwa." Dr Helena Spoczyńska ze wspomnień z czasów okupacji, opublikowanych w książce "Chleb…
Patronka
"Nie byłoby szkoły średniej w Lipinach, gdyby nie światła inicjatywa córki tej wsi dr Heleny Spoczyńskiej, gdyby nie jej uparty entuzjazm i błogosławione ręce." (ze "Słowa wstępnego" prof. Stanisława Pigonia)
Misja szkoły
„Szczęścia nie przynoszą marzenia, lecz uporczywa i wytężona praca. Praca i jeszcze raz praca!” Helena Spoczyńska
Był taki czas gdy nasza szkoła nosiła długą nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego, a jej „flagowym okrętem” było technikum, szczególnie ekonomiczne. To technikum w prestiżowym konkursie zostało uznane za Wiarygodną Szkołę. Gdy sięgniemy do przeszłości potrafiło tutaj uczyć się…