Informujemy, że w dniu 10 lutego 2017 roku (piątek) o godzinie 1530 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy

Bądź przedsiębiorczy

W naszej szkole funkcjonują równolegle obok siebie kawiarenka szkolna i miniprzedsiębiorstwo. Kawiarenka zorganizowana jest przez wolontariat,  którego głównymi uczestnikami są uczniowie naszej szkoły pod nadzorem nauczyciela-opiekuna. W kawiarence można nabyć podstawowe artykuły spożywcze oraz miło spędzić czas w czasie przerwy.

154 rocznica PS 2173b

Hubalowa Wigilia

2 grudnia 2016 r. uczniowie klas pierwszych udali się na zaproszenie Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Radomia w rejon dawnej leśniczówki Bielawy koło Poświętnego na uroczystą Hubalową Wigilię.

Informujemy, że w dniu 09 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 1530 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy

Dyplom od Premier

Z takim dokumentem wróciły do Lipin dwie uczennice naszej szkoły. Rzecz o Patrycji Oracz z IVc i Ilonie Biernackiej z klasy IIIa.

Dziewczyny zostały stypendystkami Prezesa Rady Ministrów, co oznacza, że jedna jest najlepszą spośród uczniów technikum, druga wśród licealistów.

Lekcja u Prezydenta

Uczniowie z klas pierwszych na lekcji w Pałacu Prezydenckim poświęconej Grobowi Nieznanego Żołnierza

W poniedziałkowym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim uczniowie z Lipin znaleźli się wśród 50 innych uczniów m.in. z Konina, Wyszkowa, Świdnika i Warszawy. W role nauczycieli wcieli się przedstawiciele Garnizonu Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego, a także syn kpt. Zdzisława Brońskiego ps. Uskok - Adam Broński oraz syn sierż. Józefa Franczaka, ps. Laluś - Marek Franczak.