17 09 1939 plakat

Zgłoszenie na egzamin z kwalifikacji zawodowych w sesji zimowej 2018 r. – należy wypełnić deklarację do 12.09.2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 o godz. 930

Mszą Świętą w budynku szkoły.

28 sierpnia 2017 r.

klasy II-gie

matematyka

godz. 1000

klasy I-sze

język angielski

godz. 1030

historia

godz. 1100

 

29 sierpnia 2017 r.

klasa II-ga

szkolenie wojskowe

godz. 900

klasy I-sze

matematyka

godz. 930

 

Podane godziny dotyczą części pisemnej. Po zakończeniu, której nastąpi część ustna.

Wystawa historyczna

Od 14 marca 2017 roku zapraszamy do obejrzenia wystawy „Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w Polsce Ludowej (1945–1990)”. Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Publicznej IPN – Oddział Lublin Delegatura w Radomiu we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Autorem scenariusza wystawy jest prof. dr hab. Marek Wierzbicki a koncepcję plastyczną opracował Przemysław Ochnia. Biuro Edukacji Publicznej w Radomiu udostępniło wystawę do prezentacji szkole w Lipinach.

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolny 2017/2018 w szkołach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

pdf Szkolny Zestaw Podręczników – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w LIPINACH (1,2 MB)

Udało się! Nasz projekt na łączną sumę 685 987,59 zł uzyskał pozytywna akceptację i została przyznana nam ta ogromna kwota na zajęcia wyrównawcze, zajęcia maturalne, koła zainteresowań. W następnych dwóch latach szkolnych tzn.: 2017/2018 oraz 2018/2019 dla uczniów naszej szkoły oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych w ramach poszczególnych przedmiotów.