wtorek, 23 marzec 2021 12:45

Dlaczego w "Spoczyńskiej"?

Nasza szkoła nie tylko przygotowuje do bycia dobrym uczniem, ale także przysposabia do samodzielności i życia w społeczeństwie. Obu tym celom służą następujące cechy naszej szkoły.

Wojskowy tryb życia w klasach mundurowych u nas dosłownie znaczy żyć jak w wojsku. Skoszarowanie, mundury noszone każdego dnia przez wszystkie zajęcia, pobudka przed zaprawą i sama zaprawa, capstrzyk na koniec każdego dnia, apele, musztra, soboty szkoleniowe. Żadnej ulgi, jeśli już to wtedy gdy szkołę się skończy. Wtedy wystarczy 12 dni służby przygotowawczej by trafić do wojska.

Małe grupy klasowe i przedmiotowe to wsparcie indywidualnego rozwoju każdego ucznia, które pozwala objawiać się indywidualnym predyspozycjom i zdolnościom oraz pomóc w trudnościach.

Wspólne rozmowy o przyszłości szkolnej i nie tylko o niej z otwartymi, życzliwymi i przyjaznymi wychowawcami  oraz nauczycielami dają uczniom poczucie bycia kimś ważnym, kimś, kogo zdanie się liczy i ma znaczenie. A nauczycielom przynoszą inną perspektywę patrzenia.

Indywidualne i podmiotowe traktowanie uczniów w różnych sytuacjach życiowych, które wspiera rozwój emocjonalny i wzajemną pomoc. Czasem bywa wymagające, a zawsze jest osobiste.

Częste stosowanie formy pracy w grupach,  czyli tzw. treningi współpracy, które są okazją do budowania więzi w małych zespołach.

Brak stopni na wielu przedmiotach gdy stosujemy okeya (OK). Wtedy oceny zastępujemy informacją zwrotną, dzięki czemu nauka pozbawiona jest presji „zarabiania” ocen. Ocenianie kształtujące wspiera wewnętrzną motywację uczenia się i zdobywania wiedzy dla siebie, a nie dla stopni.

Dobra atmosfera w szkole i zajęcia psychologiczne dokładają cegiełkę do budowania wspólnoty i dobrych relacji wspierających indywidualną aktywność.

Wykształcenie ogólne (wszak nie wszyscy pójdą do wojska, policji czy straży) daje uczniom wiele możliwości osobistego rozwoju, zgodnie z ich zainteresowaniami i przyszłym wyborem kierunku studiów.

Rozszerzenia pozwalają na przygotowanie się do wybranych studiów w niewielkich grupach o wysokim poziomie, w których ważną metodą pracy jest rozmowa i wymiana doświadczeń.

Spółdzielnia uczniowska to samodzielna organizacja uczniowska, nad którą czuwa opiekun wybrany z grona nauczycielskiego. Celem spółdzielni uczniowskiej jest kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach wolnorynkowych. Każdego dnia można się tu nauczyć co jest gwoździem biznesu, co zamawiać, jak bilansować działalność i czy da się w szkolnej kawiarence uzyskać dochód?

Wyjazdy – nasi uczniowie lubią spędzać czas poza budynkiem szkolnym. Jesteśmy przekonani o tym, że edukacja w szkole ponadpodstawowej jest jednym z etapów życia, który należy przeżyć w otoczeniu ciekawych i interesujących miejsc oraz przejść ją w towarzystwie ciekawych ludzi. Lubimy wyjazdy szkolne, ale szczególnie takie, które mają walor edukacyjny. Bywamy w jednostkach wojskowych, w programach telewizyjnych, po prostu w kinie, nocą zwiedzamy miasta i za dnia też się zdarza :)

Budynek i wyposażenie – w naszej szkole mamy to, co niezbędne: sale lekcyjne, internaty szkolne, stołówkę, salę gimnastyczną, szafki uczniowskie, schludne szatnie wuefowe i nie mniej schludne toalety, bibliotekę z najnowszymi hitami młodzieżowego czytelnictwa oraz urokliwy zielony kącik relaksu i odpoczynku przed budynkiem szkoły, a także wewnętrzny dziedziniec (patio), służący tym samym celom. Są też siłownie, boiska inne niż tylko do piłki nożnej, choć to też, tor przeszkód, padok dla koni, sala z pianinem, trzy kuchnie z wyposażeniem.

To, co nas zdecydowanie wyróżnia to: strzelnica, stajnia z własnymi końmi, siłownia zewnętrzna, boisko „Orlik” oraz kawiarenka uczniowska.