Był taki czas gdy nasza szkoła nosiła długą nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego, a jej „flagowym okrętem” było technikum, szczególnie ekonomiczne. To technikum w prestiżowym konkursie zostało uznane za Wiarygodną Szkołę. Gdy sięgniemy do przeszłości potrafiło tutaj uczyć się ponad tysiąc uczniów.

Dziś już nie ma Technikum ani tylu uczniów, ale aby zdobyć tamten certyfikat trzeba było włożyć OGROMNIE dużo wysiłku i mocno popracować nad efektem.
Tamci uczniowie odeszli, ale znaczna część grona pozostała po dziś dzień. Ci sami ludzie podobnie się angażują i równie ciężko pracują nad "dziś" trochę innej szkoły. Potencjał jest, doświadczenie także, tylko tych certyfikatów już nie przyznają. Choć chyba jednak nie o dyplom najbardziej tutaj chodzi, ale warto o nim pamiętać.

wsz

Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła oraz otrzymanie prestiżowego wyróżnienia jakim jest Certyfikat Wiarygodności jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Legitymowanie się znakiem firmowym Wiarygodnej Firmy w kategorii Szkoła jest skutecznym narzędziem budowania prestiżu placówki w regionie jak i w Polsce.

Uczestnictwo w elitarnej grupie Wiarygodnych Szkół gwarantuje:

 

  • wyróżnienie się spośród innych szkół jako placówka wiarygodna, godna zaufania i działająca na odpowiednim, wymaganym poziomie,
  • wzmocnienie wizerunku, prestiżu i zaufania do Szkoły ze strony uczniów i ich rodziców,

Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Technikum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.

 

CZYM JEST PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA?

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

 

DLA KOGO PROGRAM WIARYGODNE TECHNIKUM?

Kategoria Wiarygodne Technikum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Technika w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.

Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.

Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Programu zawarte są w regulaminie.

 

A JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH?

 Najważniejszym i jednocześnie niezbędnym warunkiem przystąpienia do Programu jest osiągnięcie przez szkołę wysokiego poziomu EWD. Szkoła w co najmniej dwóch podsumowaniach egzaminów maturalnych musi wykazać wysoką efektywność EWD, oznacza to wtedy, że jest ona szkołą sukcesu. Kolejnym krokiem weryfikacji jest zdobycie co najmniej 40 pkt. za infrastrukturę (w tym bazę edukacyjną oraz sportową) oraz co najmniej 40 pkt. w zakresie bezpieczeństwa. W opinii wielu dyrektorów szkół są to kryteria, które ważne są nie tylko z punktu widzenia szkoły, ale przede wszystkim uczniów, kandydatów i ich rodziców. Szkoła po takim trzystopniowym procesie weryfikacji otrzymuje tytuł Wiarygodnej Szkoły, co oznacza nadanie Certyfikatu a także licznych przywilejów, które przygotowane są dla Uczestników Programu.

MISJA PROGRAMU

Misją Programu jest wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, a także poszerzyć wiedzę uczniów oraz ich rodziców w temacie EWD. Program ma być także drogowskazem dla kandydatów, którzy są w trakcie podejmowania ważnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły. EWD powinno być ważnym kryterium, na które szczególną uwagę zwrócić powinni kandydaci. W szczególności Ci, którzy chcą wybrać szkołę z perspektywą rozwoju, gdzie mogą poszerzać swoje dotychczas zdobyte umiejętności. Szkoły uczestniczące w Programie są idealnym miejscem dla każdego żądnego wiedzy, nowoczesnego, młodego człowieka, który chce realizować swoje marzenia, a także osiągać wszystkie wyznaczone cele.

wsz stopcertyfikat Wiarygodna Szkola