wtorek, 23 marzec 2021 12:49

KLIMAT SZKOLNY I INICJATYWY SPOŁECZNE

Nasza szkoła jest czynna dłużej niż przewiduje plan lekcji tak w czasie jak i w przestrzeni międzyludzkiej.

Jeśli młodzież chce spędzić w niej czas pożytecznie nie patrząc na godzinę, nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie zamykamy sal na klucz, nie chowamy sprzętu szkolnego w pancernych szafach. Nauczyciele nie zaszywają się w pokoju nauczycielskim i nie unikają kontaktu z młodzieżą. Wychowawcy w internacie bywa, że nawet nocą rozmawiają, wspierają, słuchają, pomagają. Cała przestrzeń szkolna służy jej społeczności. Sala gimnastyczna niesie echo sportowych okrzyków nawet po 20-tej.

W naszej szkole bardzo ważne są inicjatywy i zaangażowanie społeczne, które uważamy za oczywistość. Wiemy, że takie zaangażowanie rozwija poczucie wpływu na świat, wspiera grupowe działanie i uwrażliwia społecznie. Nasi uczniowie zachęcani są (czasem po prostu przez siebie samych) do uczestnictwa w akcjach charytatywnych oraz szkolnym wolontariacie. Oddajemy krew, jeździmy do dzieciaków, kwestujemy na rzecz potrzebujących, robimy paczki ludziom starszym, opiekujemy się miejscami tych, którzy odeszli. Nie jesteśmy obojętni wobec ludzkiej krzywdy i nie jest nam też obca troska o naszych „braci mniejszych”.