sobota, 27 styczeń 2018 17:35

Misja szkoły

Szczęścia nie przynoszą marzenia, lecz uporczywa i wytężona praca. Praca i jeszcze raz praca!”

Helena Spoczyńska

Misja szkoły

Idea dr Heleny Spoczyńskiej żyła i ewoluowała dzięki jej wychowankom. Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, zmieniała się także szkoła w Lipinach, ale idee jej założycielki są niezmienne i ponadczasowe. Dziś – jak i wówczas, kiedy Helena Spoczyńska zakładała szkołę – podstawą wychowania naszych Uczniów jest codzienna praca, także ta nad sobą i swoimi słabościami. Praca jest także podstawą nauczycielskich działań. Codzienna, uporczywa i wytężona.

Przygotowujemy do dorosłego życia – współczesność narzuca nam duże wymagania. Młody człowiek powinien stać się samodzielny i kreatywny. Umiejętność funkcjonowania w naszej szkolnej wspólnocie ułatwi mu funkcjonowanie w dorosłym życiu. Chcemy przygotować Go nie do bezwzględnej walki o osobisty sukces, lecz do służby społecznej. Dążymy do tego, aby nasi Uczniowie zyskali zdolność współdziałania i współpracy oraz zdobyli sprawność w odnajdywaniu się w nowych warunkach, sytuacjach, miejscach czy środowiskach bez zbędnej i niszczącej rywalizacji. Chcemy dać im poczucie wartości i poprowadzić od zrozumienia swojej indywidualności do współpracy, którą tę indywidualność mogą wnieść.

Kształtujemy bogactwo duchowe człowieka –  dajemy naszym Uczniom poczucie bycia kimś ważnym. Dla nas istotne są także emocje i uczucia, które wraz ze zdobywaną wiedzą tworzą wszechstronną i bogatą osobowość młodego człowieka. Człowieka, który kocha nie ślepo i nie narcystycznie lecz świadomie i mądrze swój kraj i ludzi w nim mieszkających.

Tak bardzo chcielibyśmy “pięknie się różnić, mądrze być podobnym” (Wiesław Łukaszewski)

Kształtujemy wartość równych szans – celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie Uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, zgodnie z ich zainteresowaniami i przyszłym wyborem kierunku studiów. Młodzież naszej szkoły kształci się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów, którzy wykorzystują w swej pracy najnowsze osiągnięcia dydaktyki i metodyki, nieustannie korzystając ze studiów, szkoleń, seminariów, warsztatów i kursów. Nasi uczniowie objęci są także opieką pedagogiczną  oraz psychologiczną. Mamy świadomość, że edukacja nie jest zestawem sprawdzonych i gotowych recept, a dobre wyniki niekoniecznie muszą zależeć od bezwzględnej walki o sukces, dlatego pokazujemy sobie i innym, że nasza szkoła jest dobrym miejscem nie tylko dla geniuszy, ale także dla tych, którzy potrzebują edukacyjnego i wychowawczego wsparcia.

Kształtujemy wartość współodpowiedzialności za innych – pragniemy kształcić w naszych Uczniach postawę uczciwości, akceptacji i wrażliwości wobec innych. Uczymy szacunku dla godności każdego człowieka. Zaszczepiamy w naszych Uczniach przekonanie, że stosunki między ludźmi powinny opierać się na sprawiedliwości, przyjaźni i koleżeństwie, bo tylko wtedy będą przebiegać bez wyrządzania krzywd i w atmosferze wzajemnej życzliwości. Wpajamy naszej młodzieży przekonanie, że mamy obowiązek myśleć o tych, którzy mieli mniej szczęścia w życiu i staramy się zaszczepiać w niej gotowość do walki w obronie pokrzywdzonych. Dążymy do tego, aby nasi Uczniowie rozumieli, że w przyjaźni, więziach międzyludzkich oraz w działaniu dla innych można odnaleźć źródło szczęścia i sens życia.

Ambitne, prawda ? Wiemy, ale robimy to każdego dnia, będąc w procesie i ciągle pracując, świętując to co się udaje i poprawiając to co nie wyszło od razu.

Galeria

  • Click to enlarge image fb_img_1516963340882.jpg
  • Click to enlarge image fb_img_1516963518274.jpg
  •