Raporty

czwartek, 10 czerwiec 2021 07:45

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja w załaczniku
czwartek, 10 czerwiec 2021 07:44

Rachunek zysków i strat jednostki

czwartek, 10 czerwiec 2021 07:42

Informacje dodatkowe

czwartek, 10 czerwiec 2021 07:38

Bilans za 2020 rok

Informacja w załączniku
Informacja w załączniku
Informacja w załączniku
Strona 1 z 2