piątek, 05 marzec 2021 12:03

NIEZDALNA MATURA PRÓBNA

Od 3 do 5 marca 2021 r. trwały w naszej szkole tzw. próbne egzaminy maturalne. W tym roku szkolnym były one organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną niestandardowo, ponieważ arkusze z zadaniami egzaminacyjnymi przygotowane zostały według wymagań egzaminacyjnych, a sam egzamin przebiegał w reżimie sanitarnym ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

NIEZDALNA MATURA PRÓBNA

Chociaż Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła szkołom materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach, my ze względu na skoszarowany charakter naszej placówki zdecydowaliśmy się na przystąpienie do próbnych egzaminów maturalnych jedynie na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów w trybie stacjonarnym, natomiast przedmioty zadeklarowane przez uczniów na poziomie rozszerzonym odbędą się w tym roku w formule zdalnej. Cieszymy się, że w zdecydowanej większości nasi uczniowie przystąpili do nieobowiązkowych egzaminów próbnych, gdyż była to dla nich znakomita okazja nie tylko do diagnozy poziomu własnej wiedzy oraz zmierzenia się z upływem czasu przeznaczonego na napisanie egzaminu, ale też jedyna sposobność do spotkania się po długim okresie nieobecności w szkole.