Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

środa, 30 sierpień 2017 13:07

Zapytanie ofertowe - TIK

Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie…
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć z anatomii i pierwszej pomocy
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć z anatomii i pierwszej pomocy (401,51 KB)
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć z grafiki komputerowej i multimediów
Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć z grafiki komputerowej i multimediów (266,94 KB)
Strona 6 z 6