Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

wtorek, 14 listopad 2017 12:05

Informacja o wyborze oferty - pomoce dydaktyczne

Informacja o wyborze oferty - pomoce dydaktyczne
Protokół o dokonaniu wyboru oferty zakupu pomocy dydaktycznych do  realizacji  zajęć zajęć wyrównawczych z matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego, zajęć maturalnych z matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, geografii oraz kół zainteresowań w ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14 - 7311/16…
piątek, 10 listopad 2017 12:22

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
PODSTAWY TEORII GRAFIKI BITMAPOWEJ - okładka (273,72 KB) PODSTAWY TEORII GRAFIKI BITMAPOWEJ - skrypt (862 KB)
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Rozwój kompetencji społecznych jest bardzo istotny w zakresie budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu…
wtorek, 24 październik 2017 12:34

Zapytanie ofertowe - zakup pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe - zakup pomocy dydaktycznych
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych (1,65 MB) Załączniki do zapytania (748,23 KB)
niedziela, 22 październik 2017 12:37

Informacja o wyborze wykonawcy - zakup pomocy dydaktycznych

Informacja o wyborze wykonawcy - zakup pomocy dydaktycznych
Dotyczy Projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1…
Strona 3 z 6