Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

piątek, 13 październik 2017 12:39

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500042972-N-2017 z dnia 13-10-2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach: Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2017/2018.
piątek, 06 październik 2017 12:45

Zapytanie ofertowe - pomoce do zajęć pozalekcyjnych

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach (1,64 MB) Załączniki do zapytania (748,23 KB)
piątek, 22 wrzesień 2017 12:59

Zapytanie ofertowe - szkolenia

piątek, 22 wrzesień 2017 12:47

Zapytanie ofertowe - catering

Dot.: Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1…
wtorek, 19 wrzesień 2017 21:02

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”
Strona 4 z 6