ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:

Dostarczenie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.:

Dostarczenie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2018.