„Najbardziej cenną rzeczą jakąś możesz komuś dać jest czas- dajesz mu w ten sposób cząstkę swojego życia, której już nie odzyskasz’’.

Przedświąteczny czas sprzyja  naszej duchowości, organizowaniu spotkań i przedstawień jasełkowych połączonych ze składaniem sobie życzeń.  Jest to również „magiczny” czas, kiedy stawiamy sobie różne pytania, zastanawiamy się nad sensem życia, wsłuchujemy się w siebie.Służy to lepszemu poznaniu własnych predyspozycji osobowościowych, zasobów, talentów.

Projekt

Rozwój kompetencji społecznych jest bardzo istotny w zakresie budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 30 uczniów podzielonych na dwie grupy uczestniczyło w dwudniowych zajęciach z zakresu budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy.

loga projekt

Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Powiat Przysuski z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10 w Przysusze informuje, że od 01.08.2017r. rozpoczyna realizację projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działania: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).