Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie w 2016 r.

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Sesja 1.: styczeń - luty 2016 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

14 stycznia 2016 r.

15 stycznia

2016 r.

od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r.

30 marca

2016 r.

       

Sesja 3.: maj - lipiec 2016 r. * (z wyłączeniem Z.22 i Z.23)

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

17 czerwca 2016 r.

23 czerwca

2016 r.

od 30 maja do

4 lipca 2016 r.

26 sierpnia

2016 r.

* Egzaminy powinny zakończyć się do 30 czerwca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach sesja może zostać przedłuż ona do 4 lipca 2016 r.

Sesja 4.: sierpień - październik 2016 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

6 października 2016 r.

11 października 2016 r.

od 16 sierpnia do 6 września - tylko M.11 i M.19

25 listopada 2016 r.

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku (www.cke.edu.pl)