Galeria zdjęć:

Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat
Internat
Internat
Internat Internat

Szkoła posiada internat umożliwiający młodzieży z trudnym dojazdem do szkoły zakwaterowanie na cały okres nauki. Jest placówką bezpośrednio podlegającą Zespołowi Szkół Ekonomicznych.
Zapewniamy całodzienne wyżywienie – prowadzimy własną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne, tanie, domowe posiłki. Nad bezpieczeństwem młodzieży szkolnej przez całą dobę czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Pokoje w internacie (wszystkie z łazienkami) są 2 i 3 osobowe. Czynny jest przez sześć dni w tygodniu od niedzieli do piątku.
Internat stanowi integralną część szkoły, zatem podopieczni po lekcjach mogą korzystać z biblioteki szkolnej, boiska orlik, siłowni, sali gimnastycznej. Usytuowanie budynku internatu wśród rozległych terenów leśnych daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wszyscy zarówno podopieczni jak i wychowawcy starają się, aby panowała tu ciepła, przyjazna i domowa atmosfera. Wśród mieszkańców nawiązują się przyjaźnie, które trwają wiele lat po zakończeniu szkoły, a nawet całe życie.

Aby zostać mieszkańcem placówki należy złożyć podanie do sekretariatu szkoły o przyjęcie do internatu.

Przewodniczący Konrad Przywała
Z-ca przewodniczącego Sylwia Krawczyk
Skarbnik Artur Jaskulski
Sekretarz Magdalena Pęchner
Opiekun p. Wioletta Rogulska

 

Do głównych zadań MRI należy:

 • dbanie o dobre imię internatu, godne jego reprezentowanie, szanowanie i wzbogacanie jego dobrych tradycji,
 • aktywizowanie wychowanków w procesie samowychowawczym oraz kształtowanie umiejętności współżycia w zespole
 • organizowanie życia internatu i grup wychowanków,
 • współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie szkoły, internatu i środowiska,
 • podejmowanie i realizowanie poprzez sekcje MRI zadań wynikających z potrzeb i zainteresowań wychowanków,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania regulaminu internatu,
 • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w celu podnoszenia poziomu wyników w nauce,
 • propagowanie udziału uczniów w pracach na rzecz internatu,
 • uczestniczenie w tworzeniu programu wychowawczego internatu oraz podejmowanie współodpowiedzialności za jego realizacje,
 • współdziałanie z dyrektorem szkoły, wychowawcami internatu w realizacji planu pracy MRI,
 • zgłaszanie wychowawcom internatu postulatów dotyczących organizowania zajęć i organizacja czasu wolnego wychowanków,
 • współdecydowanie o przyznaniu nagród wyróżnień wychowankom oraz stosowaniu kar,
 • udzielanie w imieniu MRI poręczenia za wychowanków, którym ma być wymierzona kara,
 • składanie ogółowi wychowanków sprawozdania ze sposobu załatwiania zgłaszanych przez nich wniosków i postulatów