PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LIPINACH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Zadania

Forma realizacji

Termin

Uwagi /osoby odpowiedzialne

Organizacja pracy

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2014/2015

Spotkanie z Radą

SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny

Listopad 2014

Opiekun samorządu, przedstawiciele SU

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów ożyciu szkoły, pracy i akcjach SU

Prowadzenie tablicy informacyjnej

Cały rok

Rada SU

Systematyczne spotkania SU

Według potrzeb

Rada SU

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

Cały rok

Osoby wyznaczone

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem. Sprawozdania z działalności w semestrze pierwszym i drugim

Cały rok

Rada SU

Działania organizacyjne

Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu

Cały rok

Osoby wyznaczone

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi

Spotkania informacyjne Rady SU z Klasowymi

Według potrzeb

Rada SU, samorządy klasowe

Zapoznanie samorządów klasowych z planem pracy SU, regulaminem SU

Listopad 2014 oraz według potrzeb

Rada SU, samorządy klasowe

Imprezy szkolne stałe

Święto szkoły

Ślubowanie klas I, spotkanie z absolwentami szkoły, akademia

Listopad 2014

Cała społeczność

uczniowska

Andrzejki

Dyskoteka

Listopad 2014

Rada SU, osoby wyznaczone

Mikołajki

Słodka niespodzianka, gazetka

Grudzień 2014

Rada SU

Wigilia szkolna

Zorganizowanie wigilii szkolnej, jasełka szkolne

Grudzień 2014

Cała społeczność uczniowska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Udział w WOŚP wspólnie z ZSPiMS Lipiny

Styczeń 2015

Osoby chętne

Walentynki

Zorganizowanie poczty walentynkowej, gazetka dyskoteka

Luty 2015

Rada SU

Dzień Kobiet

Okolicznościowa gazetka, uroczystość poświęcona dziewczynom z naszej szkoły

Marzec 2015

Chłopcy z klas I-III

Pierwszy Dzień Wiosny

„Mam talent” ,projekcja filmowa

Marzec 2015

Cała społeczność uczniowska

Dzień Otwarty Szkoły

Przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

Marzec 2015

Cała społeczność uczniowska

Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II

Gazetka okolicznościowa, apel poświęcony Janowi Pawłowi II

Kwiecień 2015

Cała społeczność uczniowska

Zakończenie roku klasy III

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego – przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

Kwiecień 2015

Uczniowie klasy II

Dzień dziecka

Organizacja rozgrywek sportowych

Czerwiec 2015

Cała społeczność uczniowska

Zakończenie roku szkolnego

Uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego – przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

Czerwiec 2015

Cała społeczność

Pozostałe imprezy:

Akcja „góra grosza”

Zbiórka monet

Listopad-Grudzień 2014

Osoby chętne

Praca na rzecz szkoły

Losowanie „Szczęśliwego numerka”

Codziennie przez cały rok szkolny

Rada SU

Systematycznie sprawdzanie obuwia zmiennego u uczniów naszej szkoły

Cały rok

Wyznaczone klasy

Prowadzenie gazetki okolicznościowej

Cały rok

Osoby wyznaczone

Umieszczanie informacji na stronę internetową szkoły

Cały rok

Osoby wyznaczone

Udział w targach edukacyjnych szkół średnich

Marzec/Kwiecień

Osoby wyznaczone

Wolontariat

Zbiórka plastikowych korków

Cały rok

Osoby chętne

 

Przewodniczący Izabela Wójciak
Zastępca przewodniczącego Konrad Przywała
Skarbnik Adrian Rywacki
Sekcja techniczna Mariusz Sawicki
Jan Wekwerth
Arkadiusz Socha
Sekcja fotograficzna Patrycja Stępień
Kamil Kwiecień
Sekcja dekoracyjna Justyna Pająk
Karolina Perka
Natalia Olczak
Sekcja kulturalna Natalia Szczepańska
Okrasa Paulina
Maria Sułecka
Magdalena Tulin
Kinga Brola
Paweł Gosa
Małgorzata Zieja
Kinga Walczyk
Sekcja porządkowa Kamil Broda
Damian Wilk
Kamila Calińska
Opiekunowie samorządu uczniowskiego mgr Agnieszka Niemirska
mgr Monika Filisińska