SPRAWOZDANIE

SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ SKARPA

DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZSE LIPINY

(powiat Przysucha, gmina Odrzywół)

ZA ROK 2011

Spółdzielnia Uczniowska SKARPA przy ZSE LIPINY reaktywowała swoją działalność decyzją Rady Pedagogicznej (56/2011) w dniu 20 października 2011r. Do tego dnia działalność SU SKARPA była zawieszona.

 1. Liczba uczniów w szkole: 153
 2. Liczba członków Spółdzielni: 22
 3. Formy pracy: prowadzenie kawiarenki szkolnej (sprzedaż artykułów spożywczych i napojów)
 4. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓLDZIELNI:
 • Liczba odbytych Walnych Zgromadzeń: 1
 • Liczba odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej: 2
 • Liczba odbytych posiedzeń Zarządu: 2
 1. Prowadzone księgi rachunkowe: DZIENNIK GŁÓWNY, raport kasowy, ewidencja przychodów
 2. Opiekun: Sebastian Kijak
 3. Patronat nad Spółdzielnią: PSS SPOŁEM W RADOMIU
 4. Obroty: 1740,00 pln
 5. Zysk: 205,00 pln
 6. Przeznaczenie nadwyżki: zakup materiałów do graffiti szkolnego wewnątrz budynku.
 7. FUNDUSZ ZASOBOWY: 22 pln
 8. FUNDUSZ UDZIAŁOWY: 110 pln

Sprawozdanie przyjęte jednogłośnie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lutego 2012r. w obecności wszystkich członków SPÓLDZIELNI UCZNIOWSKIEJ SKARPA.

Statut Spółdzielni Uczniowskiej SKARPA

Skład zarządu od 25.01.2017

Prezes: Patrycja Matuszczak

Z-ca Prezesa : Karolina Tomczyk

Skarbnik : Mateusz Rogulski

Sekretarz: Maria Sobkiewicz

Opiekunowie: Urszula Kwintal. Paulina Strzelecka