poniedziałek, 15 kwiecień 2019 09:55

Młodzież uczestniczyła w kreatywnych zajęciach

W marcu odbyły się zajęcia rozwijające kompetencje społeczne młodzieży. Zajęcia poprowadziła Pani Sylwia Wesołowska - psycholog, doradca zawodowy (Pracownia Psychologii Pozytywnej) w ramach projektu Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.

Młodzież uczestniczyła w kreatywnych zajęciach

Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież zyskała motywację do dalszego kształcenia, zainteresowała się rozwojem zawodowym i rynkiem pracy, a co najważniejsze: rozwinęła swoje kompetencje społeczne i zwiększyła szanse na zdobycie pracy. Tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana. Obejmowała wiele obszarów, między innymi:

• interpersonalny - komunikacja, porozumiewanie werbalne i niewerbalne, słuchanie ludzi, zarządzanie emocjami,
• społeczny - budowanie relacji, więzi, podtrzymywanie prawidłowych relacji, budowanie zaufania, wpływ społeczny,
• ekonomiczny – zarządzanie czasem, umiejętność planowania i podejmowania decyzji,
• projektowy – role w grupie, współpraca w grupie.
Umiejętność współpracy, porozumienia w grupie, przejmowania odpowiedzialności, wykazania się kreatywnością, elastycznego reagowania na zmiany, dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych oraz myślenia krytycznego, to tylko niektóre umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć.