środa, 10 kwiecień 2019 09:13

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na zakup materiałów biurowych i sprzętu

do zarządzania Projektem nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Wykaz artykułów w załączeniu.
Prosimy o podanie: cen, terminu realizacji zamówienia, warunków płatności
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.