wtorek, 19 marzec 2019 13:08

Moja przyszłość, mój zawód.

W ramach realizacji Projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z zawodami medycznymi na dwóch uczelniach.

Moja przyszłość, mój zawód.

W Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczniów przywitał dr n. med. Paweł Rasmus (kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej) w towarzystwie prof. Adama Antczaka, Prorektora ds. Klinicznych UM w Łodzi. O pracy wojskowego lekarza anestezjologa opowiedział prof. Waldemar Machała, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Jeśli ktoś zastanawia się nad przyszłością lekarza wojskowego, miał doskonałą okazję spotkać się ze studentami kierunku lekarskiego. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego pokazywało specjalistyczny fantom służący do ćwiczeń i opieki nad ciężko rannym pacjentem na polu walki.

Wielu uczniów odwiedziło Biuro Obsługi Studiów. To właśnie na tym stoisku otrzymać można było informacje na temat oferty edukacyjnej uczelni, zasad rekrutacji na najbliższy rok akademicki, progów punktowych z poprzednich lat, ważnych terminów, a także dowiedzieć się jak otrzymać miejsce w akademiku lub stypendium. Akademickie Biuro Karier doradzało jak najlepiej zaplanować przyszłą ścieżkę zawodową.

Z zainteresowaniem uczniowie wysłuchali wykładów: Sekcja zwłok, Ustalenie czasu zgonu.
Na bardzo licznych stoiskach ustawionych na korytarzach i holach uczelni młodzież miała możliwość zapoznania się z wszystkimi zawodami medycznymi w zależności od swoich zainteresowań.

Na spotkaniach w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w których wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, młodzież zapoznała się również ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i kryteriów naboru. Uczniowie wysłuchali wykładów o kilku kierunkach medycznych: lekarsko – dentystycznym, higiena stomatologiczna, farmacja, analityka medyczna. Dodatkowych wyjaśnień udzielali studenci poszczególnych kierunków, członkowie uczelnianych kół naukowych i organizacji studenckich, którzy przybliżali szczegóły dotyczące nauki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na specjalnie przygotowanych stoiskach.

Z zainteresowaniem młodzież uczestniczyła w wykładzie: Anatomia według Leonarda Da Vinci. Ukazano na nim wszechstronne zainteresowania Leonarda da Vinci embriologią, anatomią ludzi i zwierząt oraz anatomią porównawczą. Przedstawiono poglądy dotyczące anatomii człowieka przed Leonardem oraz po Leonardzie. Wykład ilustrowany szkicami był ciekawym uzupełnieniem wiedzy aktualnej oraz dał możliwość historycznego spojrzenia na medycynę, ponieważ szereg rysunków anatomicznych Leonarda stanowi kombinację obrazów rzeczywistych z jego wyobrażeniami o prawdopodobnym wyglądzie struktur, których bezpośrednio nie oglądał.
Pobyt w Łodzi i Warszawie zakończył się spacerem po mieście oraz pysznym obiadem.