środa, 04 kwiecień 2018 06:48

Rekrutacja uzupełniajaca

26 lipca od godz. 8.00 – 30 Lipca 2019r. do godz. 12.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami,

do 28 sierpnia 2019r. weryfikacja wniosków oraz dokumentacji,

19 sierpnia 2019r. do godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

28 sierpnia 2019r. do godz. 12.00 podanie przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

28 sierpnia 2019r. do godz. 12.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.