SKŁAD FUNDACJI (od 29 lutego 2012r.)

 

RADA FUNDACJI

I-szej KADENCJI

 

Przewodniczący Rady: Marian Sołtysiak

Członkowie Rady: Emilia Bis, Maria Rzuczkowska

 

ZARZĄD FUNDACJI

I-szej KADENCJI

 

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI: Andrzej Reguła

WICEPREZES ZARZĄDU: Zofia Stańczykowska

CZLONEK ZARZĄDU: Mirosław Mijał

SEKRETARZ: Bożena Kmieciak

SKARBNIK: Jadwiga Frasuńska