wtorek, 30 styczeń 2018 10:51

Położenie szkoły

Położenie szkoły

Szkoła jest położona w miejscowości Lipiny, z lewej strony drogi Końskie - Drzewica - Nowe Miasto - Warszawa w odległości 4 km od Odrzywołu. Jadąc w kierunku Warszawy, tuż za Odrzywołem w Wysokinie, po prawej stronie drogi, znajduje się zielona tablica - strzałka skierowana w lewo, informująca o 3,5 km odległości do Lipin.

Szkołę ze wszystkich stron otacza las. To otoczenie i znaczna odległość od większych miast stwarza niezwykle korzystne warunki do nauki i wypoczynku. Niewiele jest w Polsce szkół średnich, które mogłyby zaoferować młodzieży tak korzystne warunki.

 

 

Szkoła dysponuje odpowiednią bazą materialną. Stanowią ją:

  • budynki dydaktyczne,
  • internat z ponad 200 miejscami noclegowymi,
  • stołówka,
  • dwie pracownie komputerowe - jedna otrzymana w 2005 roku z EFS wraz z centrum multimedialnym i druga z siecią NOVELL NETWARE (obie z szybkim dostępem do INTERNETU),
  • biblioteka z dostępem do INTERNETU,
  • centrum multimedialne z szybkim dostępem do internetu,
  • sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki,
  • siłownia.

Budynek szkolny - dzięki systematycznym remontom - jest dobrze utrzymany, ma estetyczny wygląd i piękne otoczenie.