Wybieramy książki do biblioteki

Wybieramy książki do biblioteki

Od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się, że wniosek złożony przez naszą szkołę do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dofinansowanie, rozpoczęliśmy wspólnie zastanawiać się, jakie nowe książki należałoby kupić do biblioteki.

W konsultacjach dotyczących przyszłych zakupów uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice – dla nich zorganizowano ankietę, w której mogli zaproponować książkę do biblioteki oraz wskazać rodzaj literatury, jaki chcieliby znaleźć w bibliotece szkolnej. Z zebranych propozycji utworzono: Wykaz książek proponowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który został przekazany do realizacji.
Propozycje zakupu uzyskały pozytywną opinię: Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
Z niecierpliwością czekamy na nowości.

Wykaz do pobrania poniżej: