wtorek, 11 luty 2020 08:05

Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy AUTOSAN D47 B

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, 26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40, informuje, że posiada do sprzedaży:

1. Używaną przyczepę marki AUTOSAN model: D-47 B

Rok produkcji: 1979, ładowność 4500 kg.

Brak aktualnych badań technicznych

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w sekretariacie szkoły /w zaklejonej kopercie/ do dnia 20.02.2020 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2020 r. o godz. 12:30.

Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę (najwyższą cenę) zostanie podpisania umowy kupna/sprzedaży w miejscu i w czasie wyznaczonym przez Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Oferent przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do uiszczenia należności za na konto podane przez szkołę.

W/w przyczepę można obejrzeć w godz. od 8:00 do 14:00 na terenie Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, 26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40, po wcześniejszym telefonicznym uprzedzeniu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (48) 6716019 wew. 24.

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.