wtorek, 08 wrzesień 2020 10:05

Zebrania z rodzicami.

Zebrania z rodzicami.

Za nami początek roku szkolnego, i w związku z koniecznością wielu ustaleń wspólnie z rodzicami, pragnę wszystkich rodziców lub opiekunów naszych uczniów zaprosić na zebranie w szkole. 

Już 31 sierpnia podawaliśmy (co prawda ustnie) informację, że zapraszamy 11 września na wspólne spotkanie.

Dziś potwierdzam tę wiadomość.

Aby umożliwić Państwu wspólny powrót do domu z Państwa dziećmi, na godzinę 14.00 proszę do szkoły na główny hol rodziców klas pierwszych. Znaczną część wiadomości przekazaliśmy Państwu 31 sierpnia. Jednak wiele jeszcze pozostało do ustalenia. By wspomnieć o ubezpieczeniu, opinii dotyczącej dni wolnych, dostępie do dziennika elektronicznego, zgodach i wyborach dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole. Przy tej okazji od razu proszę Państwa o rozważenie własnej kandydatury do klasowej i ewentualnie szkolnej Rady Rodziców. To nie jest funkcja, którą nadmiernie  wykorzystujemy, ale bardzo zależy nam na dobrej współpracy z Państwem i na Państwa inicjatywach.

Na 14.30 zapraszam rodziców klas trzecich. Tematami dodatkowymi (oprócz ubezpieczenia, dni wolnych czy zasad funkcjonowania w okresie covid-owskim) będą jeszcze studniówka i matura oraz funkcjonowanie uczniów - nawet pełnoletnich - w internecie.. To bardzo ważne dla trzecioklasistów tematy. Potrzebujemy Państwa do tych rozmów i decyzji. A ze swojej strony dostarczymy wszelkiej w tym zakresie wiedzy. Przy tej okazji przypominam, że oprócz pełnoletniości istotne w decyzjach i kontaktach jest usamodzielnienie się ucznia lub pozostawanie pod opieką rodzica albo rodziców. 

Rodziców i opiekunów uczniów klas drugich proszę o przybycie na godzinę 15.00.

Najpierw spotkanie ogólne z dyrektorem, potem z wychowawcami. Poza wyżej wskazanymi tematami koniecznymi do podjęcia. Jak wariant ubezpieczenia, kalendarz roku szkolnego, rady rodziców, wymagane jest także podjęcie działań w celu uchwalenia programu wychowawczo - profilaktycznego. A także wstępne informacje maturalne, które są różne dla klas po gimnazjum i po szkole podstawowej. 
I oczywiście wszystkie wiadomości związane z COVID-19.

Właśnie ze względu na to ostatnie zagrożenie dzielimy Państwa na grupy.

Będę wdzięczna za trzymanie się porządku godzinowego zebrań, ponieważ w tym dniu przewidzieliśmy jeszcze radę pedagogiczną i dwa spotkania nauczycieli związane z internatem oraz programem, którego realizację rozpoczęliśmy w tym roku szkolnym.

Wobec tak obfitego w zdarzenia dnia, tym razem nie będą możliwe indywidualne spotkania z Państwem przed zebraniami ogólnymi.

Liczę na zrozumienie.

Do zobaczenia

Dorota Sokołowska

dyrektor szkoły