niedziela, 06 wrzesień 2020 19:10

Absolwenci naszej szkoły złożyli przysięgę

Absolwenci naszej szkoły złożyli przysięgę

Nie ulega wątpliwości, że przysięga jest jednym z najważniejszych i zarazem niezwykle podniosłym wydarzeniem w życiu każdego żołnierza i jego rodziny. Jest to uroczystość, na której nie są jedynie wypowiadane słowa Roty, ale przede wszystkim jest to rzeczywisty akt ślubowania i wyraz głębokiego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny.

W sobotę 5 września br. w Jednostce Wojskowej w Nowym Glinniku po uroczystej Mszy świętej w kaplicy garnizonowej 51 elewów, a wśród nich nasi absolwenci Jakub Kacprzak, Julia Kłosińska, Weronika Kośla, Milena Rzeźnik, Artur Wasilewski i Kacper Głowa w obecności dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotra Gołosa, władz samorządowych oraz swoich rodzin wypowiadało te najważniejsze dla każdego żołnierza słowa:

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg."

Począwszy od 7 września, absolwenci przejdą szkolenie specjalistyczne, którego zwieńczeniem będzie egzamin skutkujący uzyskaniem specjalności wojskowej w efekcie czego absolwenci klas wojskowych będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Życzymy wszystkim powodzenia na dalszej ścieżce kariery wojskowej.