środa, 02 wrzesień 2020 14:53

Początek wyjątkowego roku szkolnego 2020/2021

Początek wyjątkowego roku szkolnego 2020/2021

Koniec sierpnia to czas, w którym zwykle uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przechodzą wstępną adaptację w klimacie szkoły wojskowej, starsi zaś niecierpliwie szukają informacji na temat pierwszych dni w szkole. W nowym wyjątkowym roku, nasi uczniowie będą zmuszeni zmierzyć się nie tylko z nauką, ale również z przestrzeganiem nowego reżimu sanitarnego.

Pierwszy dzień powrotu do nauki stacjonarnej po kilkumiesięcznej przewie rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą świętą, podczas której ks. Łukasz Siek przywołując słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego „Gdy na was patrzę budowniczy przyszłej Polski, światłości świata ojczystego i „soli” polskiej ziemi, gdy widzę, jak stoicie cicho, spokojnie, uważnie, to wiem, że w waszych młodzieńczych duszach szlachetne serce bije”, podkreślił jaka wielka odpowiedzialność za przyszłe losy państwa ciąży na młodych Polakach i cytując dalej słowa kardynała „… więcej niż waszej krwi potrzeba Polsce waszej rzetelnej pracy, by z niej wszyscy mieli chleb, dach nad głową i okrycie” zachęcał młodzież do wytężonej pracy, aby żyło się w niej coraz lepiej

W dalszej części uroczystego apelu, na którym przywitaliśmy kolejny rok nauki, głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Dorota Sokołowska. Pani Dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych, przedstawiła nowych pracowników pedagogicznych i omówiła najważniejsze kwestie organizacyjne oraz zasady bezpiecznego przebywania w placówce w warunkach epidemicznych. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor zaapelowała do uczniów rozpoczynającym naukę w murach naszej szkoły, wskazując im na konieczność zaaklimatyzowania się w naszej społeczności, co wymaga nie tylko samodyscypliny ale i często czasu.

Tuż po pierwszym wojskowym apelu na dziedzińcu szkoły połączonym z odśpiewaniem Hymnu Narodowego i pierwszą paradną defiladą uczniowie wraz z wychowawcami udali się na długo wyczekiwane lekcje do swoich klas. Kartka papieru i długopis to akcesoria, które na pierwszych lekcjach wychowawczych są atrybutem każdego ucznia. Plan lekcji zapisany… więc pozostaje cieszyć się jeszcze z ostatnich wolnych chwil przed regularną nauką. Niebawem  zabrzmi pierwszy dzwonek, mamy nadzieję, że jego dźwięk będzie towarzyszył nam codziennie przez najbliższe kilka miesięcy. Życzymy wszystkim spokojnej pracy i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. Niech każdy dzień niesie ze sobą nowe, pouczające doświadczenia, które pozwolą pewnie kroczyć obraną drogą.