poniedziałek, 22 czerwiec 2020 08:43

Ruszyliśmy z rekrutacją!

Ruszyliśmy z rekrutacją!

Klasy pierwsze. Dokumenty. Próby sprawnościowe. Terminy.
Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie o rekrutacji. W tym jeszcze „świeżym” dokumencie określił dokładne terminy postępowania związanego z przyjęciem do szkoły.
Pierwsza uwaga to ta, że czas na składanie wniosków w klasach wojskowych jest krótszy niż w klasach cywilnych.

Minister postanowił, że wspomniane wnioski o przyjęcie do klas wojskowych można składać do godziny 15-tej w dniu 22 czerwca (pierwszy poniedziałek po egzaminach ósmoklasistów).
Natomiast próby sprawnościowe do oddziałów przygotowania wojskowego powinny się odbyć między 23 czerwca a 7 lipca.
Próby sprawności fizycznej do oddziałów przygotowania wojskowego w naszej szkole planujemy w dwóch terminach. TERMIN PIERWSZY – to wtorek 23 czerwca (Dzień Ojca). Pisząc te słowa zdałam sobie sprawę z tego, że w minionym roku egzaminy sprawnościowe odbyły się w Dzień Matki .

Jeśli ktoś nie będzie mógł przyjechać w pierwszym terminie i zgłosi to do szkoły telefonicznie lub mailowo, to będzie mógł przystąpić w terminie drugim – w sobotę – 27 czerwca.
Zarówno we wtorek (23.06), jak i sobotę (27.06) rozpoczynamy spotkanie o godzinie 10-tej. Do prób sprawnościowych będzie można przystąpić TYLKO RAZ, w jednym z tych dwu wskazanych dni. Gdyby z przyczyn niezależnych od kogoś, np. zdrowotnych (zwolnienie lekarskie) nie było możliwe pojawienie się ucznia w czerwcu, wówczas wyjątkowo może zostać wskazany inny termin do końca lipca. Ta możliwość jest jednak zarezerwowana jedynie na przypadki losowe.

Przewidywane konkurencje są podane w zakładce REKRUTACJA – na samym dole, jako załącznik nr 4 - Rekrutacja do LOKRP. Znajduje się tam rozróżnienie na dziewczęta i chłopców i wymienione zostały poszczególne konkurencje – od biegu krótkiego, przez kopertę, bieg długi, brzuszki, po zwis na drążku (dziewczęta) czy podciąganie (chłopcy). Wyniki jakie osiągniecie mogą zadecydować czy się dostaniecie, dlatego warto sprawdzić konkurencje i jeszcze przez miesiąc potrenować.

Chętni do oddziałów przygotowania wojskowego powinni mieć co najmniej dobrą ocenę zachowania na świadectwie ukończenia szkoły i z czasem dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego na wzorze, które dostępny jest na stronie.

Uczniowie, którzy są zainteresowani uczeniem się w naszej szkole, ale nie planują nauki w klasie mundurowej, mogą składać wnioski o przyjęcie znacznie dłużej, bo do 10 lipca tego roku, także do godziny 15-tej. Można to zrobić na raty: najpierw wniosek, a potem świadectwo lub począwszy od 26 czerwca oba dokumenty jednocześnie. Tym chętnym chciałabym zaproponować dowóz do szkoły szkolnym busem, oczywiście od września.

Począwszy od wspomnianego wyżej - 26 czerwca (piątek; dzień zakończenia roku szkolnego) aż do wymienionego już 10 lipca, należy wniosek uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły. Dotyczy to wszystkich uczniów – przede wszystkim kadetów, bo oni wniosek zmuszeni byli złożyć wcześniej, jak i cywili – jeśli wybrali opcję dostarczenia wniosku i dokumentów osobno.
Potem wszyscy czekamy na 31 dzień lipca. Wtedy będą znane Wasze wyniki z egzaminu ósmoklasisty. I znów kolejny ważny termin – zaczynając od 31 lipca macie trzy dni robocze na dostarczenie do szkoły zaświadczeń z egzaminu po szkole podstawowej (do 4 sierpnia). Pewnie wiecie, że dopiero wtedy komisje zaczną liczyć punkty i listy zakwalifikowanych mają być znane 12 sierpnia.

Raz jeszcze zbierając te terminy wygląda to tak:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie o szkoły – dla kadetów do 22 czerwca, dla cywili – do 10 lipca.
2. Próby sprawności fizycznej i testy psychologiczne dla kandydatów do klas wojskowych 23 lub 27 czerwca, godz. 10.
3. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły (wszyscy) od 26 czerwca do 10 lipca.
4. Ogłoszenie listy osób, które (jako kandydaci do kadetów) pozytywnie przeszły próby sprawności fizycznej i testy psychologiczne – 9 lipca.
5. Uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie do szkoły zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia (wtorek).
6. Ogłoszenie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (dotyczy to wszystkich bez względu na klasę) 12 sierpnia (środa).
7. Od 13 do 18 sierpnia rodzice będą potwierdzali wolę przyjęcia do szkoły, w stosunku do tych, którzy zostali zakwalifikowani (patrz wyżej).
8. W kolejną środę, tym razem 19 sierpnia – zostanie podana lista uczniów przyjętych.
9. Jeśli znajdziecie się wśród tych, którzy zostaną zakwalifikowani i będziecie zainteresowani tą szkołą oraz nie będziecie jej wymieniać na inną, to już w dniu 12 sierpnia będzie wiadomo czy spotkamy się Lipinach we wrześniu.

Zapraszam Was więc raz jeszcze do pobierania wniosków, składania ich w dowolny sposób w terminach, o których wyżej pisałam. Przypominam, że wnioski znajdują się w zakładce – REKRUTACJA. Wybierzcie właściwy, wydrukujcie i prześlijcie skanem, pocztą, dostarczcie osobiście do szkoły. Wybór formy dostarczenia należy do Was.

Tak jak pisałam Wam poprzednio, w artykule o rekrutacji, po raz pierwszy w tym roku rozważamy taką możliwość, że uczniowie z okolicznych miejscowości mogą zostać kadetem klasy wojskowej, ale nie mieszkać w internacie. Zakładamy, że odległość szkoły od domu nie mogłaby być większa niż kilkanaście kilometrów, ponieważ ci „lokalni” kadeci zobowiązani byliby rozpoczynać dzień szkolny apelem o 7.30, a kończyliby go około godziny 16.tej po treningu musztry. Precyzuję, że dotyczy to tylko tych, którzy w tym roku rozpoczną klasę pierwszą i jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to będzie ono dobrowolne – uczeń będzie mógł wybrać mieszkanie internacie. A z wyborem sposobu nauki i miejsca zamieszkania łączyć się będą określone obowiązki ale i przywileje.

Wszyscy kandydaci do klas kadeckich, bez różnicy czy będą mieszkać w internacie czy też w domu, czy staną się uczniami oddziału przygotowania wojskowego czy klasy wojskowej wypełniają ten sam druk. Tak zwani miejscowi kadeci, proszę, aby na dole odręcznie dopisali – bez internatu. Sprawdzimy tym samym czy jest zainteresowanie taką ofertą.
Zapraszam Was do oglądania filmów i filmików o szkole nagranych przez uczniów lub nauczycieli. Z nich dowiecie się najwięcej o naszym życiu. Jak widzicie są zarówno poważne jak i żartobliwe, bo umiemy się zarówno śmiać jak i uczyć.

Możecie także pisać maile lub dzwonić do szkoły. Na wszystkie pytania odpowiem także podczas prób sprawnościowych.
A teraz raz jeszcze zbieram najważniejsze informacje o szkole i warunkach w niej panujących:

1. Szkoła prowadzi zarówno klasy wojskowe (mundurowe) jak i cywilne.
2. Szkoła kończy się maturą i prowadzi jak każda inna szkoła klasy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi.
3. Obecnie możecie wybierać wśród 3 klas: tzw. ścisłej (najlepszej dla tych, którzy chcą zostać oficerami); społeczno - przyrodniczej (lepsza dla humanistów) oraz geograficzno – językowej (dla tych, którym bliższe są przedmioty z bloku przyrody).
4. Po szkole, gdy ukończycie klasę pod patronatem MON możliwe jest bezpośrednie „wejście” do wojska – jeśli oczywiście spełnione zostaną warunki zdrowotne i wymóg niekaralności. Te warunki jednak zależą od Was. Dodam, że wszyscy ubiegłoroczni absolwenci, którzy wybrali wojsko lub uczelnie wojskowe zostali przyjęci tak gdzie złożyli aplikację.
5. Gdy ukończycie klasę wojskową nieobjętą patronatem MON, zdobyte umiejętności także bardzo ułatwiają Wam drogę do munduru – potwierdziło to wiele lat tradycji w realizacji naszej wojskowej innowacji. Tu podobnie jak wyżej napiszę, że droga do służb mundurowych stoi dla Was otworem. Nie musi to być wojsko, może być Straż Pożarna, Policja czy Straż Graniczna. Nasi absolwenci są we wszystkich mundurowych formacjach.
6. Po ukończeniu każdej klasy tak cywilnej jak i wojskowej możliwy jest inny wybór niż służby mundurowe. Nikt nie jest zobowiązany do podjęcia studiów związanych z wojskiem.
7. Szkoła jest bezpłatna. Nie pobieramy żadnego czesnego.
8. W szkole kadeci co do zasady mieszkają w internacie. A dokładnie w 3 budynkach będących internatami.
9. W internacie obowiązuje porządek dnia przeniesiony z jednostki, włącznie z pobudką, poranną zaprawą i capstrzykiem. Dlatego jesteśmy jedyną szkołą skoszarowaną w Polsce. Nie dlatego, że uczniowie mieszkają w internacie lecz z tego powodu, że w tym internacie jest jak w jednostce wojskowej. Bardzo to przydatne doświadczenie dla tych, którzy chcą wybrać wojsko. Często już u nas okazuje się, że to dobry wybór albo, że nie należy zawracać sobie wojskiem głowy.
10. Opłata za zamieszkanie w internacie w obecnym roku wynosiła 60 złotych miesięcznie. Dodatkowo na początku roku wnosi się jednorazową kaucję w wysokości 200 złotych na poczet ewentualnych zniszczeń.
11. Na szkolnej stołówce otrzymujecie całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolację. Opłata za te trzy posiłki to 12 złotych za dzień.
12. Dodatkowo na terenie szkoły – w szkolnej kawiarence – możecie sobie kupić drugie śniadanie, a na terenie każdego budynku internatu działa w pełni wyposażona kuchnia (w sumie cztery w trzech budynkach). W kuchni są kuchenki z piekarnikami, lodówki, kuchenki mikrofalowe, pralki, żelazka, suszarki, deski do prasowania i inne potrzebne przyrządy.
13. W klasach wojskowych mundury i berety za darmo otrzymujecie ze szkoły. Dokupujecie własne buty. Można to zrobić na terenie szkoły, bezpośrednio od osoby dostarczającej umundurowanie.
14. Oddziały przygotowania wojskowego mają ćwiczenia na terenie jednostki z zawodowymi żołnierzami i z oficerem zatrudnionym w szkole na naszym terenie.
15. Odziały mundurowe, nie objęte programem MON, zajęcia ze szkolenia wojskowego mają na terenie szkoły.
16. Szkoła posiada własne konie – opiekują się nimi uczniowie i odbywa się tutaj nauka jazdy konnej.
17. Rozpoczęta została budowa strzelnicy. Póki co zapewniamy wyjazdy na strzelnicę i na basen dla mieszkających w internacie.
18. Wśród uczniów klas wojskowych działa koło taktyczne.
19. Zapraszamy do nas muzykujących. Na razie posiadamy własną szkolną gitarę i pianino.
20. Na terenie szkoły bardzo skutecznie działa samorząd szkolny, z Waszą pomocą chcielibyśmy uruchomić radiowęzeł.
21. Na skalę nieporównywalną do innych szkół funkcjonuje wśród naszych uczniów Klub Honorowego Dawcy Krwi i Dawcy Szpiku. Kilka razy w roku oddajemy wielkie ilości krwi. Naprawdę dużo!!!
22. Powtórzę to co napisałam 3 tygodnie temu, bo to szczera prawda - nasi uczniowie twierdzą, że jesteśmy wielką rodziną. To prawda; znamy się wszyscy; w końcu jest nas około 200 osób, w większości przypadków bardzo się lubimy, w niektórych dajemy radę, jak to w rodzinie z niesfornymi kuzynami

Zapraszamy do szkoły o pięknej nazwie – Liceum Ogólnokształcące Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach, położonej w równie pięknym miejscu.

Dorota Sokołowska
dyrektor szkoły