poniedziałek, 22 czerwiec 2020 07:50

Strzelnica coraz bliżej

Strzelnica coraz bliżej

Gmina Odrzywół przekazała na rzecz powiatu przysuskiego dokumentację techniczną strzelnicy sportowo-wojskowej w Lipinach.

W dniu 16 czerwca b.r. Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak przekazał na ręce Wicestarosty Pana Marka Kilianka i Skarbnika Pani Ewy Białeckiej opracowaną przez gminę dokumentację, która została uzgodniona z Wojskowym Instytutem Uzbrojenia i Techniki. Koszty dokumentacji na podstawie Porozumienia z powiatem pokryła gmina Odrzywół. Obecny projekt strzelnicy obejmuje 6 stanowisk strzeleckich przystosowanych do strzelania stojącego i leżącego na liniach 25m, 50m, i 100m. Poziom zabezpieczenia umożliwi strzelanie z broni maszynowej. Strzelnica została usytuowana na działkach gminy Odrzywół i powiatu przysuskiego. Inwestycję zrealizuje powiat przysuski ze środków własnych i dotacyjnych z Ministerstwa Obrony Narodowej.
Strzelnica będzie służyć organizacjom strzeleckim, młodzieży Zespołu Szkół w Lipinach i WOT. Z obiektu będą mogli korzystać także myśliwi. Wicestarosta i Pani Skarbnik zapowiedzieli rozpoczęcie budowy obiektu w II połowie 2020r.