Bądź przedsiębiorczy

W naszej szkole funkcjonują równolegle obok siebie kawiarenka szkolna i miniprzedsiębiorstwo. Kawiarenka zorganizowana jest przez wolontariat,  którego głównymi uczestnikami są uczniowie naszej szkoły pod nadzorem nauczyciela-opiekuna. W kawiarence można nabyć podstawowe artykuły spożywcze oraz miło spędzić czas w czasie przerwy.

Miniprzedsiębiorstwo pod nazwą „Szkoltool” prowadzi działalność handlową, której przedmiotem jest obrót artykułami szkolnymi. Uczniowie w czasie organizowanych zajęć sporządzają dokumentacje księgową, prowadzą działalność marketingową i zajmują się sprzedażą. Wiedzę teoretyczną realizują w praktyce.

Galeria zdjęć:

Bądź przedsiębiorczy!
Bądź przedsiębi...
Bądź przedsiębiorczy! Bądź przedsiębiorczy!