środa, 04 kwiecień 2018 06:46

REKRUTACJA ZASADNICZA

10 maj (od 10.00) – 18 maj (do 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
21 maj – 30 maj – przeprowadzenie prób sprawnościowych (kandydaci do Szkoły Mistrzostwa Sportowego)

Do 11 czerwca (do 15.00) ogłoszenie wyników sprawności fizycznej

22 czerwca (od 12.00) – 27 czerwca (do 16.00) – uzupełnienie dokumentacji ( świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego )
10 maj – 6 lipiec – weryfikacja wniosków
6 lipca (12.00) – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych
6 lipca (od 12.00) – 12 lipca (do 10.00) – potwierdzanie woli przyjęcia
12 lipca (16.00) podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych