"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek."

Albert Einstein


Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

Młodzież naszego liceum kształci się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów, zgodnie z zainteresowaniami i przyszłym kierunkiem studiów,  objęci są także opieką pedagogiczną i psychologiczną. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć dydaktyki i metodyki.

Efekty nauki potwierdzają wysokie miejsca zajmowane na olimpiadach i konkursach przedmiotowych przez naszych uczniów oraz wyniki egzaminu maturalnego.

W życiu szkoły uczestniczą także rodzice uczniów, którzy wspólnie z nauczycielami i uczniami uczestniczyli w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.