poniedziałek, 12 marzec 2018 10:20

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W TERMINIE GŁÓWNYM - maj 2018

 

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

Uwagi

4

piątek

Język polski PP

Język polski PR

 

5,6 sobota, niedziela

7

poniedziałek

Matematyka PP

 

Na egzamin zabierz ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty!

8

wtorek

Język angielski PP

Język angielski PR

 

9

środa

Matematyka PR

 

Na egzamin zabierz ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty!

10

czwartek

Biologia PP i PR

 

Na egzamin zabierz ze sobą linijkę i kalkulator prosty!

11

piątek

Wiedza o społeczeństwie PP i PR

 

Na egzamin zabierz ze sobą kalkulator prosty!

12, 13 sobota, niedziela

14

poniedziałek

Fizyka PP i PR

 

Na egzamin zabierz ze sobą linijkę i kalkulator prosty!

14

poniedziałek

 

Geografia PP i PR

Na egzamin zabierz ze sobą linijkę, kalkulator prosty, lupę!

15

wtorek

Język niemiecki PP

Język niemiecki PR

 

16

środa

Chemia PP

 

Na egzamin zabierz ze sobą linijkę i kalkulator prosty!

16

środa

 

Historia PP i PR

Na egzamin zabierz ze sobą lupę!

* PP – poziom podstawowy; PR – poziom rozszerzony;