wtorek, 30 styczeń 2018 11:01

Historia Szkoły

"Szkoła była wspólną własnością uczniów i nauczycieli, wspólnym domem rodzinnym /?/  Była szkołą życia, szkołą charakterów i szkołą poszanowania pracy i pracującego człowieka, zarazem szkołą najidealniej demokratycznego braterstwa."

Dr Helena Spoczyńska ze wspomnień z czasów okupacji, opublikowanych w książce "Chleb i krew".

"O lipińskiej szkole powstało wiele określeń, oddających jej charakter. A więc jest to szkoła niezwykła, szkoła na leśnej polania, narodzona w konspiracji, że jest patriotyczna i ludowa, że ma coś w sobie z Uniwersytetu Ludowego. Że budowana była :od murawy?, a razem z dr Heleną Spoczyńską budowali ją chłopi; że to szkoła środowiskowa, kuźnia kadr dla instytucji, działających w środowisku wiejskim, że wreszcie przypomina angielskie szkoły, wkomponowane w krajobraz."

Stanisław Bielski

Pierwsze zajęcia w Lipinach w okresie dwudziestolecia między wojennego odbyły się pod koniec września 1940 roku w domu założycielki szkoły dr Heleny Spoczyńskiej, szkołę wówczas nazwano Tajne Gimnazjum i Liceum Powiatu Opoczyńskiego w Lipinach.

W 1945 roku Tajne Gimnazjum i Liceum zakończyło swoją działalność w ramach powstania Państwowego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli w Lipinach. Powstał również pierwszy drewniany budynek dla szkoły który wybudowano przy pomocy rodziców i uczniów, dwa lata później szkoła doczekała się kolejnego budynku.

W 1949 roku utworzono Państwowe Liceum Administracyjno ? Handlowego w miejsce zlikwidowanego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli. Przejęcie szkoły przez Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Odbywały się również zjazdy wychowanków, wybudowano barak z przeznaczeniem na internat oraz stołówkę z piętrem mieszkalnym dla nauczycieli.

W roku 1960 utworzone zostało Liceum Ekonomiczne które po siedmiu latach zostało zmienione na Zespół Szkół Zawodowych CRS "Samopomoc Chłopska". Rok 1968 był pamiętnym dniem dla szkoły gdyż zmarła założycielka i dyrektorka szkoły dr Helena Spoczyńska. Szkoła, co jest zrozumiałe, prowadziła bardzo szeroką korespondencję, były wdzięcznym tematem dla prasy. Do Lipin przyjeżdżali na spotkanie z młodzieżą i nauczycielami znamienici ludzie: pisarze, aktorzy, muzycy, malarze, śpiewacy, dziennikarze. W "Złotej księdze" - kronice szkoły pozostały ślady ich pobytu w Lipinach. W ciągu tych długich lat nazbierało się w szkole wiele dyplomów, pism pochwalnych, odznaczeń i odznak.

W 1970 roku nadano szkole imienia dr Heleny Spoczyńskiej. Dwadzieścia lat minęło gdy szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych im. H. Spoczyńskiej którą nosi po dziś dzień. W tym roku także została przejęta Szkoła pod nadzór i finansowanie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu i później przez samorząd powiatowy w Przysusze.

W latach 2000 i 2005 odbyły się VIII i IX zjazd absolwentów.

Szkoła dawniej i dziś: