środa, 30 sierpień 2017 13:07

Zapytanie ofertowe - TIK

Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Dot.: Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją powyższego projektu, zwracamy się z prośbą o przysłanie oferty na przeprowadzenie 2 szkoleń w wymiarze po 40h w zakresie wykorzystywania nowoczesnych TIK w edukacji w procesie przygotowania materiałów edukacyjnych oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych przez nauczycieli szkoły ponagimnazjalnej.Grupa docelowa: 2 grupy nauczycieli po 14 osób realizujących edukację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów (szczególnie j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, geografii), którzy chcą wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w swojej pracy do wspierania procesu nauczania i pracy własnej uczniów.Podstawowe umiejętności, które zostaną nabyte przez nauczycieli podczas szkolenia i będą przydatne w pracy zawodowej:    korzystanie z bezpłatnych aplikacji Google, platform edukacyjnych, usług internetowych i narzędzi Web 2.0 do prowadzenia edukacji e-learningowej oraz tworzenia własnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych i udostępniania ich uczniom w sieci Internet
    zastosowanie wykonanych pomocy dydaktycznych w różnych sytuacjach edukacyjnych – lekcja, nauczanie online
    zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu swojego przedmiotu w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych
    tworzenie i wykorzystanie dokumentów w nauczaniu metodą online
    wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym;
    edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu ICT lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera;
    wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie (tworzenie własnych materiałów edukacyjnych i wykorzystanie dostępnych kursów e-learningowych);
    publikacja wytworzonych materiałów edukacyjnych na zasadach licencji Creative Commons na stronie internetowej Szkoły
    wykorzystanie materiałów edukacyjnych multimedialnych dostępnych na zasadach wolnych licencji dostępnych na platformach e-learningowych
    praktyczne korzystanie z platform e-learningowych i zasobów edukacyjnych
    tworzenie własnych materiałów edukacyjnych na platformach e-learningowych
    tworzenie dokumentów w „chmurze” internetowej, publikowanie ich i udostępnianie uczniom
    opracowanie grafiki w oparciu o bezpłatne licencje
    poznanie dobrych praktyk wykorzystania TIK na lekcjach oraz do samodzielnej pracy uczniów
    wdrożenie innowacyjnego produktu E-maturaTermin realizacji szkolenia:    I grupa 9,16, 23, 30    września 2017, w godzinach 8-18,
    II grupa 14, 15, 20, 22, 28, 29 września 2017 w godzinach 14-22,  

Miejsce realizacji szkolenia:    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, Lipiny 40, 26-425 Odrzywół

Sala szkoleniowa jest w pełni wyposażona w stanowiska komputerowe z pełnym dostępem do InternetuWykonawca jest zobowiązany do zaproponowania ceny obejmującej:    przygotowanie programu szkolenia w oparciu o powyższe założenia oraz wywiad z Dyrektorem Szkoły, który będzie najbardziej przydatny w procesie edukacji uczniów przy wykorzystaniu narzędzi TIK
przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk materiałów szkoleniowych zapewni Zleceniodawca pod warunkiem przesłania mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. materiałów szkoleniowych minimum 3 dni przed szkoleniem)
przeprowadzenie szkolenia w terminie i miejscu wskazanym powyżej
wyrażenie zgody na publikację opracowanych przez siebie materiałów szkoleniowych na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa i stronie internetowej Zleceniodawcy i Szkoły
zapewnienia sobie na własny koszt dojazdu na szkolenie, noclegu (jeśli będzie niezbędny) oraz wyżywienia podczas szkolenia.Oferta musi być przygotowania zgodnie z załączonym formularzem oferty.

Warunki zatrudnienia:  trener zatrudniony na podstawie umowy zlecenie trener zatrudniony jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wymagania zatrudnienia: trener z doświadczeniem min. 100h przeprowadzonych szkoleń z zakresu platformy e-learning Moodle oraz min. 50h z przeprowadzonych szkoleń w zakresie TIK

Osoby do kontaktu:  Kierownik projektu p. Jolanta Galińska 48 67 16 019

Termin przesłania ofert: 04.09.2017r. godz. 10.00

Adres mailowy, na który powinna zostać wysłana oferta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania: Formularz ofertowy (55 KB)