Projekt

Rozwój kompetencji społecznych jest bardzo istotny w zakresie budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 30 uczniów podzielonych na dwie grupy uczestniczyło w dwudniowych zajęciach z zakresu budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy.

Koncert

We wtorek 19 września b.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach odbył się koncert barda patriotycznego nurtu piosenkarskiego, Pawła Piekarczyka. Koncert odbył się w związku z 78 rocznicą sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku. Uczestnikami koncertu byli uczniowie ZSP i MS oraz klasy starsze Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, które z powodu remontu budynku szkolnego w Odrzywole gościnnie uczą się w Lipinach. Pan Piotr Piekarczyk zaprezentował zestaw autorskich utworów śpiewanych przy akompaniamencie gitary, a poświęconych historii Polski, począwszy od 1939 r. aż do 1990 r. W znakomitym występie, bardzo dobrze przyjętym przez publiczność znalazło się wiele znanych już utworów, m.in. „Podziemna Armia Powraca”

ZARZĄDZENIE NR 14 /2017
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
z dnia 26.09.2017 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

inauguracja

W dniach 5-10 września 2017r. odbyła się XXV edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wydarzenie to wystawowo - edukacyjne organizowane w Polsce i Europie, stwarza okazję do prezentacji sprzętu i wyposażenia Sił Zbrojnych RP, odpowiadającego współczesnym standardom.

17 09 1939 plakat