poniedziałek, 07 maj 2018 07:45

Pilotaż MON - podtrzymany!

Rok temu nasza szkoła została objęta pilotażem Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach pierwszej edycji prowadzenia Certyfikowanych Pionów Klas Mundurowych.

Oznaczało to szczególny program szkolenia dla klas drugich i trzecich, zajęcia na terenie jednostek wojskowych, realizację dodatkowego przedmiotu - edukacja wojskowa, tygodniowy obóz szkoleniowy, doposażenie w sprzęt i wyposażenie w mundury, a po zakończeniu nauki w klasie trzeciej i zdaniu egzaminu - możliwość szkolenia poligonowego i przysięgi wojskowej lub preferencyjne przyjecie na uczelnie związane ze służbami mundurowymi.
W minionym roku pilotażem objętych zostało 57 szkół w Polsce. W tym roku, spełniając warunku, można było aplikować o kontynuację pilotażu dla następnego rocznika czyli obecnych klas pierwszych. Warunki zostały przez nas spełnione i po raz kolejny zostaliśmy zakwalifikowani przez MON do programu, który przynosi realne korzyści dla młodzieży klas Liceum Kadetów RP. A dodatkowo oznacza, że Ministerstwo Obrony Narodowej uważa nas za właściwą szkołę do realizacji nauki i szkolenia w klasach mundurowych na poziomie preferowanym przez MON, a świadectwo naszej szkoły oznacza włączenie w skład certyfikowanych jednostek.
Wspomniany certyfikat otrzymaliśmy z rąk wiceministra MON - Wojciecha Skurkiewicza i jest najlepszym świadectwem jakości naszych działań.

Galeria zdjęć:

Pilotaż MON
Pilotaż MON Pilotaż MON
Pilotaż MON
Pilotaż MON Pilotaż MON
Pilotaż MON
Pilotaż MON Pilotaż MON
Pilotaż MON
Pilotaż MON Pilotaż MON
Pilotaż MON
Pilotaż MON Pilotaż MON
Pilotaż MON
Pilotaż MON Pilotaż MON