Chełmno

21 maja 2017 r. w Chełmnie odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Woskowych SALW – a obchody Święta Kadetów – Chełmno2017. W uroczystościach wzięła udział delegacja Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej ze sztandarem ZSPiMS. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Chełmnie, odprawioną przez kapelana ks. ppłk. Piotra Wszelakiego w intencji absolwentów i wychowanków Korpusów Kadetów II RP oraz Junackiej Szkoły Kadetów.

Dobromierz

14 maja 2017 roku Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej gościło w Dobromierzu w gm. Kluczewsko w pow. włoszczowskim, woj. świętokrzyskim na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się uroczystość nadania imienia mjr. Hubala i wręczenia sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele, po czym główna część odbyła się na placu szkolnym.

Święto 25 batalionu

12 maja 2017r. cały stan osobowy Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wraz  opiekunami oraz sztandarem ZSPiMS wyjechał do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie odbyły się uroczystości Święta 25 Batalionu Dowodzenia im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Główne uroczystości rozpoczęto apelem na placu kompleksu wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Jesteśmy w pilotażu !!!

Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało szkoły, którym będzie patronować i które będzie wspierać wojskowo i finansowo. Jesteśmy jedną z nich!

Na Mazowszu takich szkół jest 7. Większość to placówki z tradycjami od lat np. 25 szkolące w tzw. klasach mundurowych. Na 7 wybranych 5 znajduje się w Warszawie lub powiatach okołowarszawskich. Tylko dwie usytuowane są poza tzw. ścisłym centrum i mieszczą się w byłym województwie radomskim. Jedną z nich są Lipiny!

Skoki spadochronowe

Wielu z nas od chwili, gdy przekroczyło próg Liceum Kadetów RP w Lipinach  chciało jak najszybciej zrealizować swoje marzenie i skoczyć ze spadochronem. W ciągu całego roku szkolnego nie czuliśmy stresu i strachu przed skokiem, byliśmy spokojni i cieszyliśmy się z nadchodzącej przygody, która na  nas czekała...

Poniżej opisujemy jak wygląda takie przeżycie już oczami skoczka oraz jakie odczucia towarzyszą takiemu wydarzeniu.

Nie boją się jedynie ci, którzy pozbawieni są wyobraźni …

Wystawa historyczna

Od 14 marca 2017 roku zapraszamy do obejrzenia wystawy „Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w Polsce Ludowej (1945–1990)”. Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Publicznej IPN – Oddział Lublin Delegatura w Radomiu we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Autorem scenariusza wystawy jest prof. dr hab. Marek Wierzbicki a koncepcję plastyczną opracował Przemysław Ochnia. Biuro Edukacji Publicznej w Radomiu udostępniło wystawę do prezentacji szkole w Lipinach.