Skład zarządu od 25.01.2017

Prezes: Patrycja Matuszczak

Z-ca Prezesa : Karolina Tomczyk

Skarbnik : Mateusz Rogulski

Sekretarz: Maria Sobkiewicz

Opiekunowie: Urszula Kwintal. Paulina Strzelecka