środa, 07 marzec 2018 09:23

Matury - harmonogram

 Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych w ZSPiMS w Lipinach
w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp. Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot/klasa/liczba zdających
1. 10.05.2018 r.
(czwartek)
13.30 Język polski
kl. IIIa – 14
według listy zamieszczonej w szkole
2. 15.05.2018 r.
(wtorek)
13.30 Język polski
kl. IIIa – 7
kl. IIIb – 7
według listy zamieszczonej w szkole
3. 16.05.2018 r.
(środa)
13.30 Język polski
kl. IIIb – 5
według listy zamieszczonej w szkole
4. 11.05.2018 r.
(piątek)
14.00 Język angielski
kl. IIIa – 4
kl. IIIb – 7
ubiegły rok – 1 LO
ubiegły rok – 1 T
według listy zamieszczonej w szkole
5. 17.05.2018 r.
(czwartek)
14.00 Język angielski
kl. IIIa – 13
według listy zamieszczonej w szkole
6. 18.05.2018 r.
(piątek)
15.00 Język niemiecki
kl. IIIa – 4
kl. IIIb – 5
według listy zamieszczonej w szkole