poniedziałek, 24 wrzesień 2018 09:42

Dni wolne w roku szkolnym 2018/19

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019