czwartek, 06 wrzesień 2018 09:25

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019

31 października 2018r.
2 listopada 2018r.
20 grudnia 2018r.
21 grudnia 2018r.
2 stycznia 2019r.
2 maja 2019r.
6 maja 2019r.
7 maja 2019r.
8 maja 2019r.