czwartek, 26 wrzesień 2019 12:37

HDK – Honorowa Akcja

Akcja oddawania krwi w naszej szkole to niemal rytuał. Podchodzimy do niej bardzo poważnie, rozumiejąc jak ważne jest niesienie pomocy potrzebującym.

23 września 2019r. pełnoletni uczniowie naszej szkoły oddali krew. Zainteresowanie akcją wciąż nie maleje. W pierwszej akcji w bieżącym roku szkolnym udział wzięło 28 uczniów, z których krew ostatecznie oddało 18. Koleją akcję planujemy w grudniu i już dziś wszystkich zachęcamy do udziału. Pomóż i TY!