wtorek, 03 wrzesień 2019 13:05

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który na długo zapada w pamięci każdego ucznia. Jest to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków po dwumiesięcznym okresie wakacyjnej laby i beztroski. W poniedziałek 2 września 2019r. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach uroczyście powitali nowy rok szkolny. Uroczystość naszą zaszczycił swoją obecnością Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Pan Waldemar Zubek, które to jest odpowiedzialne za pilotaż szkolenia wojskowego klas mundurowych w Polsce.

Zgromadzeni na dziedzińcu szkolnym uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły wspólnie uczestniczyli we Mszy św., podczas której ks. Łukasz Siek, szkolny katecheta, głosząc homilię, nawiązał do wydarzeń historii Polski sprzed 80 lat, a następnie zachęcał młodzież, aby za słowami Świętego Jana Pawła II nie bała się wyzwań i „wypłynęła na głębię”. W dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste podniesienie Flagi Państwowej oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Pani Dyrektor Dorota Sokołowska powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie, przedstawiła nowych pracowników szkoły i w swoim wystąpieniu życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i wychowawcom dużo sił oraz pasji w odkrywaniu „swojego Westerplatte”, co już na samym starcie ma dla nas istotne znaczenie, po to, aby łatwiej było dążyć do upragnionego celu i pokonywać ewentualne przeszkody. Pani Dyrektor przekazała szereg informacji, które usprawnią pracę i naukę w bieżącym roku szkolnym naszej szkole i zaprosiła uczniów wraz z wychowawcami do klas na pierwsze lekcje wychowawcze w tym roku szkolnym. Część oficjalną uroczystości zakończył pokaz musztry w wykonaniu kadetów.

Wszystkim uczniom życzymy wielu wspaniałych osiągnięć w bieżącym roku szkolnym, a nauczycielom i pracownikom szkoły sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy!