piątek, 12 kwiecień 2019 06:14

SPOTKANIE Z POLICJĄ

W dniu 3 kwietnia 2019r. pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” zorganizowano spotkanie uczniów naszej szkoły z Paniami Policjantkami z Działu Prewencji Policji Powiatowej w Przysusze.

Na środowym spotkaniu Panie Policjantki wyjaśniły uczniom pojęcie czynu karalnego, uświadomiły młodzież na czym polega odpowiedzialność karna oraz jednoznacznie określiły, kiedy za swoje czyny odpowiada się jako osoba nieletnia, a kiedy już jako dorosła. Spotkanie z młodzieżą było też doskonałą okazją do przekazania informacji na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy oraz spożywaniem alkoholu. W dalszej części spotkania funkcjonariuszki zwracały uwagę na przepisy regulujące poruszanie się pieszych po drogach, omówiły również zagadnienia kampanii społecznej „Smart Stop”, której celem jest zwrócenie uwagi uczestnikom ruchu drogowego, jak niebezpieczne może być nierozważne korzystanie z telefonów komórkowych, kiedy jesteśmy pieszymi użytkownikami dróg.

W niedalekiej przyszłości zamierzamy nadać zainicjowanym spotkaniom charakter cykliczny, chcemy zapoznać młodzież z zasadami bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej, ponadto planujemy przybliżyć uczniom zasady rekrutacji do służby w policji oraz zaznajomić ich z codziennością zawodu policjanta.