poniedziałek, 24 wrzesień 2018 09:46

Wiadomości dla rodziców

W dziale ogłoszenia dostępne są informacje o ustalonych wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.