Technikum1

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017-2018 w 4-letnim technikum

 

Proponujemy kształcenie w:

1. Technikum rachunkowości

Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • prowadzenia rachunkowości firmy,
  • dokonywanie rozliczeń finansowych i przygotowywanie ich do weryfikacji, przeprowadzanie analiz w zakresie finansów i księgowości,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych,
  • obsługa programów finansowo-księgowych,
  • wykonywanie podstawowych czynności biurowych.

Uzyskane kwalifikacje dają szansę na zatrudnienie w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, w działach księgowych, w biurach rachunkowych, w jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwiają dobrze płatną pracę, dającą szansę na rozwój i awans zawodowy.

Technik rachunkowości może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: rachunkowość i finanse, finanse i inwestycje, finanse i bankowość.

2. Technikum agrobiznesu

Szkoła dla pragnących prowadzić własne gospodarstwo lub otworzyć małą firmę związaną z rolnictwem, lubiących nauki przyrodnicze, ekonomię i informatykę.
Miejscami pracy absolwentów są: własne gospodarstwa rolnicze, agroturystyczne, firmy z zakresu rolnictwa i agrobiznesu oraz instytucje działające na rzecz rolnictwa
Ukończenie szkoły daje możliwość pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dostępnych tylko dla rolników !!!

KURSY KWALIFIKACYJNE
Prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne w zawodach :
- ROLNIK - (R.3),
- TECHNIK ROLNIK - (R.3 i R.16), lub TECHNIK AGROBIZNESU - (R.3 i R.6),

wiarygodna szkola